Menu

​De systemen, diensten en technieken van Dynniq beïnvloeden dagelijks het gedrag van duizenden gebruikers in de energie en mobiliteitsmarkt. Dit wetende, probeert Dynniq bij de uitvoering van reguliere projecten altijd met een oplossing te komen die een duurzame bijdrage levert aan de doorstroming, veiligheid en het milieu. 

Maar ook het tot stand komen van projecten dient op een veilige en verantwoorde wijze, met oog voor omgeving gerealiseerd te worden. Het zo goed mogelijk waarborgen van de (integrale) veiligheid en gezondheid van de medewerkers en derden, alsmede het milieu is dan ook het belangrijkste speerpunt van Dynniq's HSE beleid.