Menu
Mobility - 27 January 2017

Simulatieplatform SimSmartMobility gelanceerd

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel.

Het potentieel van SimSmartMobility wordt vrijdag 27 januari as onderstreept, als nog eens 19 partijen zich aansluiten bij het initiatief en de doorontwikkeling van het platform. Tijdens het #SmartTogether festival in Ede wordt daarvoor een intentieverklaring ondertekend door bijna 20 organisaties, waaronder Dynniq.

Haye Mensonides, Commercieel Directeur van Dynniq: “Bij Dynniq werken we dagelijks aan het realiseren van de optimale flow van het verkeer en die van individuele reizigers. Ons motto is niet voor niets: We take a seat in your world. Wij zijn er trots op om met SimSmartMobility mee te werken aan de versnelling van de ontwikkeling en toepassing van smart mobility diensten. Op deze manier leveren wij samen een bijdrage aan een duurzame, veilige en mobiele samenleving.”

Met de ontwikkeling willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van Smart Mobility-diensten en -producten (nationaal en internationaal ) én aan de positie van Nederland als koploper. De ondertekenende partijen erkennen dat het simuleren van Smart Mobility diensten helpt om sneller en gerichter te leren in praktijkproeven.  Ook zien zij de noodzaak om de onderbouwing van beleidskeuzes voor Smart Mobility te baseren op onderbouwde inschattingen en voorspellingen. Uiteindelijk helpen we daarmee om onderbouwde en gerichte investeringen te doen in Smart Mobility, en daarmee het mobiliteitssysteem in Nederland klaar te maken voor de toekomst.

De ontwikkeling is tegelijkertijd ook een kans voor Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten. In het
prototype van SimSmartMobility zijn momenteel twee verschillende Smart Mobility diensten geprogrammeerd, waarvan het effect op bereikbaarheid, leefbaarheid wordt gesimuleerd. De samenwerkende partijen gaan de komende tijd het platform door ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe Smart Mobility diensten toe te voegen, nieuwe modellen te koppelen en te werken aan de presentatie. Ook vragende partijen, zoals BEREIK! en Provincie Noord-Brabant hebben de intentie uitgesproken voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld door concrete mobiliteitsvragen in te brengen. Met deze vragen worden de eerste simulaties gedaan. De gesimuleerde Smart Mobility diensten worden daarna in principe beschikbaar voor andere vraagstellers. Zo verrijken we het platform met elke vraag en elk ingebracht model en dienst.

Op het #SmartTogether event dat vrijdag 27 januari wordt gehouden in Ede, worden de eerste demonstraties van het prototype gegeven aan het werkveld. Marja van Strien (Connecting Mobility): ”Simulaties maken de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het
maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen.”