Menu
Mobility - 28 October 2016

Experience the flow op de Dag van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Op 23 en 24 november tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren nemen Dynniq en WPS u mee in de flow van soepel doorstromend verkeer. Kunt u het zich voorstellen? Een wereld zonder files, parkeerleed en vertragingen? Samen onderzoeken we de mogelijkheid om dit ideaalbeeld dichterbij te brengen. Droom weg bij de filmbeelden op onze stand, bezoek onze lezing of verplaats je in de bestuurder van een truck bij de Virtual Reality tour! 

Lezing: Hybride testomgeving in Brabant 

Iepenzaal, donderdag 24 november van 11.30 tot 12.15. Klik hier voor registratie. 

Met al haar voorzieningen en fijnmazige wegennetwerk Nederland is het testland bij uitstek voor nieuwe mobiliteitsproducten en –diensten. Om die echt te kunnen testen, wordt in Brabant over een afstand van 70 km (rijkswegen, provinciale en stedelijke wegen) een testomgeving ingericht. Een scala aan voorzieningen maakt het testen van nieuwe toepassingen, technieken, vormen van samenwerking en apparatuur mogelijk in echte verkeerssituaties. Doel is om een snelle uitwisseling van data tussen voertuigen en wegkantsystemen te realiseren, onder goed beheersbare omstandigheden. Toepassingen kunnen getest worden met behulp van twee soorten snelle datacommunicatie (Wifi-P voor korte afstand en 4G/LTE voor lange afstand). En testen doen we 'in de praktijk': op de openbare weg in het reguliere verkeer en met 'echte'gebruikers. Dankzij uitstekende faciliteiten in de regio, zoals de Verkeerscentrale Zuid-Nederland en de Innovatiecentrale, kunnen we dit mogelijk maken, met behoud van veiligheid en huidige mobiliteit. Binnen deze lezing geeft Dynniq een toelichting op de tranisitie van VRI naar iVRI. 

Lezing: C-TheDifference : Europese opschaling van C-ITS diensten  

Wilgenzaal, donderdag 24 november, van 10:30 tot 11:15. Klik ​hier voor registratie. 

Coöperatieve en Connected (C-ITS) diensten zullen op korte termijn onderdeel zijn van een oplossing die de doorstroming in steden bevorderd, maar die ook tegemoet komt aan duurzaamheidswensen. Welke baten kunnen we verwachten van deze nieuwe diensten? En hoe sluiten deze aan bij de behoeften van zowel wegbeheerders als reizigers en vervoerders? Deze vragen vormen de basis van de lezing van C-TheDifference. C-TheDifference heeft recent een grote subsidie binnen gehaald van de EU. Het project richt zich op opschaling van C-ITS-systemen die zich in de praktijk hebben bewezen. In opdracht van EC DG MOVE worden in de steden Bordeaux en Helmond met name de EC C-ITS Day 1 applications vanuit het eerdere Compass4D-project verder uitgebreid geïmplementeerd en geoptimaliseerd. In de lezing gaan we dieper in op het belang van dit project voor de verdere ontwikkeling van C-ITS, en het belang van dit project voor andere steden.  


Virtual Reality Tour

Stand van Beter Benutten, 23 en 24 november, doorlopend 

Op de stand van Beter Benutten is het nu mogelijk om innovatieve oplossingen voor verkeersproblemen zelf te ervaren! Met behulp van een Virtual Reality bril worden nieuwe verkeerstechnieken gedemonstreerd. Kruip in de huid van een truckbestuurder die door de binnenstad van Helmond moet laveren. Met behulp van onze app GreenFlow ziet de bestuurder hoe hard hij moet rijden om het volgende groene licht te halen. Of kies voor de spookfile-case op A58: een demorit waarbij je naast de chauffeur zit, terwijl hij tekst en uitleg geeft over de spookfiledienst en de achtergronden.